Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
Service
- Barber og frisør  268
- Typograf  276
- Fotograf  286
- Skorstensfejer  294 =>
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Skorstensfejeren

Skorstensfejerens sociale status er forandret umådeligt, siden han begyndte sit virke herhjemme. Fra at blive set ned på med den dybeste foragt til i dag hvor han er - om ikke et nationalt symbol - så dog en person, som optræder i brochurer, og som turister gerne lader sig fotografere sammen med. Det er ikke et ældgammelt fag herhjemme. I lange tider havde husene slet ingen skorstene, der ragede op over taget. Man murede kun skorstenen til bjælkelaget, og lod røgen brede sig på tagloftet og sive ud gennen et hul i tagmønningen - et såkaldt lyrehul. Men det indebar en stor brandfare, og det blev ved lov påbudt, at alle skorstene skulle mures op gennem taget. Man opdagede også, at det var altfor farligt, blot at lade skorstenene passe sig selv. Hyppigt udbrød der brand, når sodlaget var blevet for tykt, og man begyndte nu at betale folk for at rense skorstenen. Der var ikke mange, der ville påtage sig det arbejde, og det blev natmændene, som kom til at stå for det. Natmændene - som også tømte latrinerne i byerne, var bødlens håndlangere og skulle flå selvdøde dyr. De havde ikke indsigt i, hvordan de skulle bære sig ad, og arbejdet blev ikke udført forsvarligt.
Først efter den store katastrofebrand i København 1728 blev man klar over, at der måtte gøres en ekstra indsats.
Læs mere i bogen:
8 sider, 6 billeder, beskrivelse af faget og 1 beretning fra en skorstensfejer i 1890´erne.