Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122
- Stenhugger 138
- Brolægger 142
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160
- Glasmager 170
- Glarmester 181
- Tømrer 190
- Snedker 202
- Bødker 214
- Skibstømrer 222 =>
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Skibstømrer

De fleste af datidens håndværkere var dygtige og samvittighedsfulde. Men for skibstømreren har det hele tiden ligget i baghovedet, at andres liv - fjernt fra Danmark - var afhængige af, hvor godt han gjorde sit arbejde. Og i mange tilfælde kendte skibstømreren det mandskab, der skulle sejle med skibene. Søfolkene stammede jo ofte fra den by, hvor værftet lå.
Mens det for hustømreren var vigtigt, at træstammerne var så lige som muligt, forholdt det sig anderledes med skibstømreren. Naturligvis havde han også brug for lige bjælker, men i mange tilfælde søgte han netop bjælker, der havde krumninger, som passede til skibets skrog. Skibstømreren høstede sit tømmer i egeskoven, og før han gik i gang med sit arbejde, var han ude i skoven, hvor han udpegede de træer, der havde netop de krumninger og svaj, som passede til opgaven. Styrken i bjælker, hvor man udnyttede den naturlige krumning, var større, end hvis man med nagler og bolte satte lige bjælker sammen til den ønskede, buede form.
Det var enorme mængder af egetræ, som brugtes til skibsbygning. Som et eksempel kan det nævnes, at da Nelsons flagskib, "Victory" (i dag udstillet i Portsmouth), blev bygget medførte det fældning af mere end 30 hektar egeskov. Så forstår man også, hvilken katastrofe, det var for Danmark, da englænderne stjal vores flåde 1807. På det tidspunkt var der næsten ingen skov i landet.
Læs videre i bogen: 12 sider, 17 billeder, beskrivelse af faget og 3 beretninger fra skibstømrere i 1890érne.