Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122
- Stenhugger 138
- Brolægger 142
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160
- Glasmager 170
- Glarmester 181
- Tømrer 190
- Snedker 202
- Bødker 214 =>
- Skibstømrer 222
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Bødker

Bødkeren lavede mest tønder og hed da også i ældre tid en "tøndebinder". Men han fremstillede også beholdere til mange andre formål: kar til saltmad, baljer af enhver art, mælkekar, øser, smørkærner, mål af forskellig størrelse (bl. a. skæpper og fjerdingskar). Hans produkter fandtes i enhver husholdning. Omkring år 1900 var bødkerens vigtigste artikel smørtrær (smørdritler) - både til det smør, der gik til eksport, og til det, der blev solgt i danske butikker.
Trætønden var en genial konstruktion. En række løse stykker træ, staverne, holdtes på plads udelukkende i kraft af deres kileformede facon og ved at være spændt hårdt sammen af de omgivende tøndebånd, - hvad enten disse så var af metal eller blot var pilevidjer. Ikke et søm og ikke en skrue var benyttet. Og rigtigt lavet var tønden meget solid og tillige vandtæt. For at være sikker på, at den også holdt vand, benyttede mange bødkere at lægge siv eller flækkede dunhammerblade mellem staverne. Men skulle den bruges til væsker, skulle den være fyldt så ofte som muligt. Ellers tørrede træet, så tønden faldt i staver (faldt sammen). Herfra har vi udtrykket "at falde i staver", når vi ikke er optaget af det nærværende.

Læs mere i bogen:
8 sider, 7 billeder, beskrivelse af faget og 3 beretninger fra bødkere i 1890érne.