Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122
- Stenhugger 138
- Brolægger 142
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160
- Glasmager 170
- Glarmester 181
- Tømrer 190 =>
- Snedker 202
- Bødker 214
- Skibstømrer 222
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Tømrer

Det krævede et stort areal at nedsætte sig som tømrer, for der skulle være plads til mange aktiviteter på tømmerpladsen. Dels skulle den huse store lagre af tømmer, og dels skulle der være plads til at forberede og afprøve de tømmerkonstruktioner, som skulle benyttes i husbyggeriet. Denne afprøvning kaldte man for afbindingen. Men der skulle også være plads til anden form for virke. Et værksted, hvor man tildannede trapper (afsnøring af trapper). En udendørs overdækket plads, hvor tømmeret høvledes og huggedes til, og endelig tegnestue, kontor og en række rum til opbevaring af materialer og værktøj.
Da det grundmurede hus afløste bindingsværkshuset, mistede tømreren en del af sit arbejde, men han havde stadig mange arbejdsfelter. Udover tagkonstruktioner og etageadskillelser tog han sig af trapper, gulve, indskud og forskalling, porte, retirader, plankeværker, lægning af tagpap og endelig opstilling af stilladser ved nybyggeri, hvis der skulle etableres hejseværker. Hertil kom så nedramning af pæle til bådebroer og bolværksarbejde.
Læs mere i bogen: 12 sider, 19 billeder, beskrivelse af faget og 5 beretninger fra tømrere i 1890´erne.