Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122
- Stenhugger 138
- Brolægger 142
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160
- Glasmager 170 =>
- Glarmester 181
- Tømrer 190
- Snedker 202
- Bødker 214
- Skibstømrer 222
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Glasmager

For at kunne fremstille glas skulle man op på de meget høje temperaturer, hvor mengen (tysk: mengen = at blande; brugt om blandingen af råmaterialer) smeltede. Derfor blev fabrikationen henlagt til egne, hvor der var nem adgang til brændsel - ofte i nærheden af eller midt i en skov. I Danmark forsøgte man sig 1570 med et glasværk ved Rold Skov, men det blev indstillet, da det gik for hårdt ud over skovdriften. Der skulle være træ til at bygge skibe. Danmark havde på det tidspunkt en af Europas største flåder. Mere held havde man, da man 1825 udnyttede den lette adgang til de store mængder tørv i Holmegård Mose og startede Holmegård Glasværk.
Fabrikationen foregik ved, at man smeltede råstofferne i en digel eller potte af ildfast ler. Ovnen var indrettet således, at potterne stod på en etage, hvorunder der blev fyret meget kraftigt med træ eller tørv. Den skulle kunne tåle hvidglødhede, og samtidig måtte den kunne modstå angreb af alkalier og klormetaller i glasmassen. Selv en god smelteovn varede ikke mere end 18 måneder - og ofte ikke nær så længe. Det var vigtigt, at der ikke kom aske eller røg i den smeltede glasmasse. Potterne stod på en bund (herd), og der var adgang til dem via en åbning (ringsten) i ovnens væg. Herigennem hentede man med glaspusterpiben den smeltede glasmasse, når der skulle pustes nye produkter, og herigennem fyldte man potten med råmateriale, når den var tom.
Læs mere i bogen: 11 sider, 13 billeder, beskrivelse af faget og 3 beretninger fra glasmagere i 1890´erne.