Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122
- Stenhugger 138
- Brolægger 142
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160 =>
- Glasmager 170
- Glarmester 181
- Tømrer 190
- Snedker 202
- Bødker 214
- Skibstømrer 222
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Blikkenslager

Ligesom høvlebænken var uundværlig for snedkeren, var blokken omdrejningspunktet i blikkenslagerens værksted. Den bestod af et stykke af en svær træstamme sat på tre ben, og foroven var der hugget firkantede huller til de forskellige støtteredskaber. I værkstedet så man også skruestikken, vulstmaskinen, bukkemaskinen, rundemaskinen og trækulsovnen til at varme loddekolberne på.
Af håndværktøj havde man pladesaksen, hugpiben til at hugge huller i pladen med, loddekolben og et væld af hamre. Det var meget vigtigt, at hamre og støtteredskaber (ambolte) var højpolerede, hvis de skulle bruges til at forme genstande med, så der ikke kom aftryk af redskaberne.
Plattenslagere havde til opgave at slå jern ud til plader, men efterhånden påtog de sig stort set de samme opgaver som blikkenslagerne. De holdt som regel til nær de store jernminer i udlandet. Vi har ikke haft noget plattenslagerlav i Danmark, men det havde de i Sverige, og der var hård konkurrence mellem plattenslagere og blikkenslagere. Når det kneb med at få arbejde i hjemlandet, kunne det ske, at en plattenslager drog til Danmark og udgav sig for blikkenslager. Blev han afsløret, blev han naturligvis anset for at være en snydetamp.
Læs mere i bogen: 10 sider, 17 billeder, beskrivelse af faget og 3 beretninger fra blikkenslagere i 1890´erne.