Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122
- Stenhugger 138
- Brolægger 142 =>
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160
- Glasmager 170
- Glarmester 181
- Tømrer 190
- Snedker 202
- Bødker 214
- Skibstømrer 222
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Brolægger

I Danmark har man mest brugt sten af granit. Stenens seks flader skulle være så plane som muligt; de kunne dog spidse en lille smule til nedefter, så sandet ved stød kunne presses op mellem stenene og give dem sidestøtte. En brosten til gadebelægning var gerne 20-30 cm lang, 12-15 cm bred og 18-20 cm høj. Til chaussebrolægning (længere vejstrækninger) brugtes ofte mindre, næsten terningformede sten. Fordelen ved terningeformen var, at stenen kunne vendes på alle leder - til den mest fordelsagtige stilling. Stenene blev sat i skifter (rækker), hvor stenene i det ene skifte var forskud i forhold til stenene i naboskiftet. De var sat i forbandt. De tilhuggede brosten var ikke helt ens, afhængige som de var af stenenes brudflader. Man skulle passe på, at sten i samme skifte alle havde samme bredde, og til det formål brugte man mange steder et sorterebræt, der var forsynet med brædder med vekslende afstand; ved passage mellem dem målte man stenenes bredde.

Læs mere i bogen:
4 sider, 6 billeder, grundig beskrivelse af faget og 1 beretning fra en brolægger i 1890´erne.