Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122
- Stenhugger 138 =>
- Brolægger 142
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160
- Glasmager 170
- Glarmester 181
- Tømrer 190
- Snedker 202
- Bødker 214
- Skibstømrer 222
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Stenhugger

Når stenhuggeren fik en sten til forarbejdelse, var det første han gjorde at vurdere stenen. Var det en stærk sten uden skjulte revner, eller var der huller med sand? Han slog på stenen med hammeren, og var stenen i orden, hørte han en skarp, lys tone. Var stenen derimod "rådden", svarede den igen med en klangløs, dump lyd.

Der var flere måder at kløve sten på. Drejede det sig om granit, fandt man de naturlige spalteretninger ved at slå en flis af stenen. Derpå brugte han spidsmejslen og huggede huller med 15 cm´s mellemrum. Så anbragte han i hullerne stålkiler og slog på dem, til stenen deltes. Han kunne også anbringe kileblik, før han hamrede kilen ned. En anden måde at kløve sten på var i et ret dybt hul at hamre meget tørre trækiler ned, for derpå at overhælde dem med vand, så kilernes udvidelse sprængte stenen.

Læs mere i bogen:
4 sider, 8 billeder, beskrivelse af faget og 1 beretning fra en brolægger i 1890´erne.