Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
Bolig-husgeråd-transport
- Murer 122 =>
- Stenhugger 138
- Brolægger 142
- Gørtler-Metalstøber 146
- Blikkenslager 160
- Glasmager 170
- Glarmester 181
- Tømrer 190
- Snedker 202
- Bødker 214
- Skibstømrer 222
- Hjul- og karetmager 234
- Smed 244
- Maler 256
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Murer

Mureren var en af de få håndværkere, der ikke havde noget værksted. Det ville ikke give nogen mening. Murerens arbejde var at lægge sten, på sten, på sten - sammenbundet af mørtel, indtil bygningsværket var færdigt. På byggepladsen havde han et skur til opbevaring af sine få redskaber: balje, oprørespade, murske, murhammer, lodbræt, lod og lodsnor, græskost, fugeskeer, trækbræt og redskaber til at bære mursten og mørtel op på stilladserne.

For alle bygningshåndværkere var vinteren en svær tid at komme igennem. Men mens det for tømreren, bygningssnedkeren og maleren var muligt at finde indendørs beskæftigelse, var det umuligt at mure, når det var frostvejr, og ofte måtte mureren gå ledig tre eller fire måneder, og det gjaldt naturligvis også murerarbejdsmanden. På landet var mureren bedre stillet, fordi han tit var udlært i to håndværk: murer/tømrer, murer/snedker.

Læs mere i bogen:
14 sider, 27 billeder, beskrivelse af faget og 8 beretninger fra murere i 1890´erne.