Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
- Garver  86
- Skomager  96
- Træskomand  108
- Skrædder  112 =>
Bolig-husgeråd-transport
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Skrædder

Oprindeligt har det været kvindearbejde at fremstille klædedragten, manden var jæger og kriger. Men med bysamfundenes opståen blev det et håndværk at sy tøj af stof - på lige fod med andre håndværk. I 1300-tallet blev der dannet skrædderlav, og et sådant kunne kvinder jo ikke være medlem af. Jo, kvinder måtte da stadig gerne strikke, men at tilskære og sy tøj var skrædderlavets privilegium. Det gik så vidt, at hvis skædderne opdagede, at en kvinde syede nyt tøj for andre, brød de ind hos hende og fratog hende syarbejdet. Der er en sørgmunter historie fra Nykøbing Falster 1735, hvor Marie Sypige fik konfiskeret en kantusse (en lang kvindetrøje med læg i ryggen), som hun var ved at sy for major Ellermanns frue. Men da majoren stod frem i retten og bevidnede, at det var et stykke brugt stof, der blev arbejdet med (og altså en omsyning), blev Marie Sypige frikendt og fik kantussen tilbage.
Når denne kamp mellem kvinder og mænd blev særlig udpræget i skrædderfaget, er det nok fordi, det oprindeligt var kvindearbejde, og fordi kvinder jo udmærket kunne betjene en synål og et pressejern. At løfte store bjælker som tømreren måtte, eller bakse med tunge dyrekroppe som slagteren, var derimod ikke oplagt kvindearbejde. Men kvinderne blev holdt uden for faget længe efter 1862, da lavenes særrettigheder blev ophævet. De måtte da gerne sy, men da var det hjemmearbejde og til en ussel løn. Og skræddernes fagforening optog ikke kvinder som medlemmer, så i 1883 dannede 25 kvinder "De kvindelige Herreskræddere"; først i 1915 optog Skrædderforbundet kvinder, og året efter var der i forbundet omtrent lige mange kvinder og mænd - godt og vel 3000 af hvert køn.
Læs mere i bogen: 10 sider, 13 billeder, beskrivelse af faget og 4 beretninger fra skræddere i 1890´erne.