Forlaget Ny Havn · v/Jørgen Duus · Voldboligerne 2, 2. · 1426 København K
 
Forside Guder til alle Husker du
vor skoletid?
Håndværk
- da det var håndens værk
Håndværk
- da det var håndens værk 2
 
Håndværk - da det var...
Fødevarer
Beklædning
- Garver  86
- Skomager  96
- Træskomand  108 =>
- Skrædder  112
Bolig-husgeråd-transport
Service
Anmeldelser

  Pris: 295 kr. - 318 sider.
  Køb den i boghandelen
  ISBN 87-988972-0-9


Træskomand

Meget naturligt har de fleste træskomænd været bosiddende i nærheden af råmaterialet: træ. Omkring Rold Skov, Vejle, Silkeborg og på Sydfyn. På skovauktioner blev træet ofte købt på roden, og så måtte træskomanden selv sørge for fældningen og hjemtransporten. Flere slog sig sammen og hjalp hinanden. Træstammerne var tunge, køretøjerne skrøbelige, og vejene i skovene var ikke befæstede, så man valgte gerne frostdage til transporten. Vel hjemme holdt træskomanden trægilde med kaffe og toddyer. Der skulle mange kævler til et års fabrikation, og da træet ikke måtte blive tørt, - så var det ikke til at arbejde i -, lagde man kævlerne i skygge overdækket af grene.
Skulle skoen laves efter mål, aftegnede træskomanden fodens omrids på et stykke papir og målte over vristen. Men langt størstedelen af produktionen blev solgt på markeder eller til opkøbere, som ofte var de storbønder, der havde leveret træet. Aftalen kunne så være, at bonden fik halvdelen af de sko, der kom ud af en kævle. Mange træskomænd vandrede til byerne, når de havde 30-40 par færdige, og de blev solgt på markeder. Her aftog køberen ofte et helt dusin bundtet sammen - gerne med ½ tommes forskel i størrelse, så der var til hele familien, når man kom hjem fra marked.
Læs mere i bogen: 4 sider, 10 billeder, beskrivelse af faget og 2 beretninger fra 1890´erne.